Velkommen til Breddeudvalget i Vendsyssel Køreforening

Breddeudvalgets formål

Nyt fra Breddeudvalget

Referater fra møder i Breddeudvalget og Turudvalget

Breddeudvalg

Kirsten Damgaard - formand
   mobil 40178211 mail: dyrlaege@kirstendamgaard.dk

Sten Marcussen
Hanne Nørgaard
Lene Bertram
Peter Karlsen