Pløjning

De gule i marken.

Markarbejde med heste er en tradition, der går flere tusinde år tilbage. Okser og heste var før i tiden eneste mulighed for at forbedre jorden og tilså markerne som grundlag for en god avl.
I ulande pløjes stadig med okser - af nød. Herhjemme pløjer vi med heste - af lyst, og danske pløjere er i dag blandt de bedste ved internationale konkurrencer.
Køreselskaberne under Dansk Køre Forbund afholder primært i efteråret pløjestævner, hvor pløjerne dyster i den ædle kunst at pløje med heste.

 

Brugskørsel

Bakke ind i "port"

Brugskørsel er en relativ ny disciplin i Danmark. Her skal kusken demonstrere sin evne til at håndtere hest og vogn i praktisk situationer. I brugskørsel kører alle med den samme vogn, og en række øvelser skal gennemkøres på tid og med strafpoint for fejlagtig udførelse af øvelsen i fastlagte gangarter

 

Formålet med brugskørsel er: