NYT FRA DKF

Referat HBM 24. november 2019

Orientering fra Forretningsudvalget d. 24. marts 2020

Forretningsudvalgsmøde d. 2. februar 2020

OBS OBS OBS!! 
Nyt fra Køreudvalget under DKF - se desuden under dette indlæg

Som de fleste af jer nok  er bekendt med, skal ponykuske fra 1. januar i år køre dressur på en 40 x 80 m bane. Det giver nogle ændringer for dem i dressur programmerne 7A, 3*B HP1 og 3*B HP2/4. Disse ændringer får I her. FEI har endnu ikke taget stilling til hvilken betydning det får i dressur programmerne 3*C HP1 og 3*C HP2, men det får I at vide, når det kommer.

 

Da vi ved, at det ikke er alle kuskene, der får læst DKF’s hjemmeside og Facebook, vil jeg bede jer om at orientere de kuske indenfor jeres område, som I mener har behov for at vide det.  Det vil være en fordel for alle ponykuske, der vil starte i Middelsvær eller Svær klasse, at have prøvet at køre deres dressurprogram på den ny banestørrelse inden de deltager i et stævne. For de fleste er det vanskeligt at bruge deres egen eller deres køreselskab/køreforenings græsbane, da de stort set alle sammen vil ende i mudder og blive ødelagt.  Derfor er der i marts måned arrangeret 3  ”kør for dommer” arrangementer, 2 på Sjælland på SSK’s faste grusbane søndag den 1. marts og søndag den 22. marts, tilmelding til Monika Køier Andersen monika@koier.com, og 1 i Jylland hos Karina Blaabjerg i Ikast, midt på den jyske hede hvor vandet trænger ned, søndag den 8. marts, tilmelding til Karina på

mobil 22 43 00 06.

 

Med venlig hilsen

Køreudvalget

 

Ændringer i dressurprogrammer - pony kuske

Tekst dressurprogram 3BHP1

Tekst dressurprogram 3BHP24

Skitse dressurprogram 7 kort og lang bane

Tekst dressurprogram 7 kort og lang bane

 

Nyt fra andre selskaber 

NYT FRA MKS
 

Indendørs brugs og tømmerkørsels træning

Invitation til åbent pløjestævne

NYT FRA HKR

 

NYT FRA SKS

Jysk mesterskab i pløjning d. 17. oktober