Forhindringer i Vendsyssel Køreforening

Vendsyssel Køreforening råder over syv faste forhindringer. De ligger alle i en radius af 500 meter og de fem ligger samlet på selve stævneområdet.
Dette gør at det bliver meget publikumsvenligt.
 

De fem på selve stævneområdet:
 

Vandforhindringen
 

Den store vandforhindring blev etableret i 2005 og fik navnet Bjørnegraven. I forbindelse med afholdelsen af DM i 2008 blev forhindringen udbygget med bakken ved siden af, hvor de store træstammer, der er savet ned i Hammer Bakker, gør den noget mere udfordrende.
Udbygningen blev mulig da HF Transport gik ind som sponsor og sørgede for udgravning m.m.
Det er blevet en utrolig flot forhindring, der giver kuskene en mulighed for at afprøve deres kunnen, og kræver sit af hestene, når de skal omkring de store stammer i snævre vendinger.
Forhindringen tager sig fantastisk flot ud, når den til stævner er pyntet med blomsterkummer og ambler med blomster. 

Broforhindringen 

 

I forbindelse med DM i 2008 blev den store bro forhindring etableret. Broen blev svejset på det lokale HMK værksted og blev transporteret til Holtegaard på blokvogn. Det var en større opgave, men lykkedes heldigvis. Og på den måde fik VK endnu en stor, flot og udfordrende forhindring.
Broen er bygget således, der også kan køres under den. Det giver mange mulighed for banebyggerne.
En bro af denne størrelse kræver lidt mod første gang den skal forceres, og det giver et vist sug i maven for de fleste kuske første gang, de styrer deres spand hen til broen.

VK forhindringen  (Billede kommer)

VK er set fra luften formet som et V og et K sat sammen.
Forhindringen er en udfordrende forhindring, da den kan være svær at overskue. Så det er tungen lige i munden, når man skal gennem den.
Samtidig er det en fin forhindring for nye heste, da der ikke er andet end stolper, hestene skal forholde sig til. 

Møllen  (Billede kommer)

Møllen er en rund forhindring med udbygninger udenom. Der er lavet røde "møllevinger" af sejldug, der symboliserer vingerne på møllen.
Den blev etableret i forbindelse med NM i 2014 og som vanligt var nogle af VKs faste hjælper stab primos motor i bygningen af den.

Pileforhindringen  (Billede kommer)

Pileforhindringen blev etableret af VKs tidliger formand Flemming Nielsen og hans stab af skortensfejere. Den er efterfølgende blevet justeret, da den groede rigtig godt, hvilket betød den blev noget uoverskuelig.
I dag er det en forhindring, der er rigtig god for nye kuske, da den er nem at overskue. For mere rutinerede kuske, kan der gives maks gas i den.

Skovforhindringerne

Der er to skovforhindringer i skovområdet ved stævnepladsen. Den ene bruges ofte i forbindelse med stævner, mens den anden dog sjældent er i brug.