Træneruddannelse under DKF

25-09-2023

Så er Dansk Køre Forbund klar med næste hold Kusketræner 1 uddannelse.

Uddannelsens første to moduler bliver den 11-12. november 2023 på Fyn. Start kl 9,00 (adressen følger)

De sidste to moduler bliver 6-7. januar 2024 på Fyn. Start kl 9,00.

Der bliver indkvartering på BB i nærheden af en ridehal, hvor der er undervisningsfaciliteter.
Instruktører bliver igen Ann Mertz (DIF), Gitte Kragelund Buchholt, Henrik Høper og Anne Grethe Nørgaard.

Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med Dansk Idrætsforbund og Dansk Rideforbund.

Formålet med uddannelsen er at give en ensartet og kvalificeret uddannelse af trænere i hele Danmark, samt igennem viden at bidrage til høj sikkerhed i kørsel med hest og vogn, sikre hestevelfærd, samt fastholde nye kuske.

Hvem kan deltage i træner 1 uddannelsen:
- Alle som brænder for at fremme viden, kendskab og interesse for kørsel.
- Alle som allerede underviser og som ønsker at kvalificere sin undervisning
- Være min. 18 år og have mulighed for at kunne transportere sig selv rundt til nye elever.

Max 9 deltagere på hvert hold, kan startes med færre deltagere.

Uddannelsen består af teoretiske oplæg om heste, seletøj, forspændinger, forsikringer og aldersrelateret pædagogik.
Desuden er der praktiske øvelser med elevkuske fra lokalområdet, hvor teorien omsættes til praksis.

Uddannelsen skal bestås ved teoretisk prøve og praktisk prøve med en elevkusk.

Pris: kr. 5.500,- som dækker undervisning, overnatning samt forplejning.

Tilmelding og evt. spørgsmål rettes til Anne Grethe Nørgaard, tlf. 51184247 og mail; ag.noergaard@hotmail.com