PR/sponsor udvalg:
 
PT ingen medlemmer i udvalget

Uden for udvalg:
Mette Nørgaard - webmaster
Peter Andersen - webmaster


 
Der er pt intet PR udvalg, men der kan altid tages kontakt til:
vkformand@hotmail.com
PR-/SPONSORUDVALG (2010)

FORMÅL:
1. At vise foreningen udadtil og medvirke til udbredelsen af foreningens arbejde/formål
2. At annoncere i og sende omtale til pressen for arrangementer (både før-under-efter) i
samarbejde med det ansvarlige udvalg
3. At søge diverse midler, skaffe præmier til stævner/amerikansk lotteri
4. At stå for hjemmesiden (web-master fodres med materiale) og artikler til Køresporten i
samarbejde med de respektive udvalg, der skal nævnes eller har arrangementer

MÅLSÆTNING:
1. At holde sig ajour med mulighederne for ”gratis” markedsføring
2. At foreslå bestyrelsen nye måder til markedsføring af foreningen
3. At der udarbejdes materiale til relevante medier ifm. arrangementer
4. At kontaktpersoner fra diverse medier inviteres til stævner med henblik på at de opnår en
viden om kørsel med heste
5. At der løbende tegnes sponsorater til foreningen mod en passende reklame på såvel
Kørecenter som hjemmeside

MÅL FOR 2009:
1. At udvikle den nuværende hjemmeside til en håndterbar størrelse med en ajourført teknologi
2. At der tegnes sponsorat for min. 1 forhindring svarende til de øvrige forhindrings
sponsorater

UDVIKLINGSOMRÅDER:
1. At udvikle et naturligt behov fra journalister til ”live” at følge med i hvad der sker hos VK
2. At medvirke til udvikling af bladet ”Køresporten” med f.eks. artikler om ”Sådan kommer du
i gang”, ”Sådan træner du din hest til xxx” (Køresporten er i dag karakteriseret af gamle
”nyheder”, som vi for længst har set på internettet og gamle vogne. Vi må sande, at mediet
ikke på ordentlig vis kan rapportere nyheder, så lad os prøve på, at få andre og mere
generelle emner ind i bladet)

 
Vendsyssel Køreforening
Lav din egen hjemmeside med mono.net