Pløje- og
brugskørselsudvalg:

Bjarne Bertelsen - formand, mobil: 20726796
Jens Peter Pedersen
Ole Kokholm
Line DeRosche Larsen
Lars Hansen
Mette Nørgaard
 
Pløje og Brugskørselsudvalg (2010)
 
FORMÅL:
1. At fastholde gamle traditioner for kørsel med hest og vogn
2. At give kuske og hesteejere yderligere anledning til at få deres ungheste tilkørt og
arbejdsvant, således at de kan udføre nyttigt arbejde
3. At holde tilkørte heste i fortsat træning
4. At give heste og kuske træning i øvelser, der kun sjældent forekommer i andre former for
konkurrence
5. At give kuske lejlighed til at mødes for at afprøve deres og hestenes færdigheder
6. At tilbyde en aktivitet, der kun medfører begrænsede omkostninger for deltagerne
7. At tilbyde kuske mulighed for et tilegne sig også grundlæggende færdigheder i brugen af og
omgangen med hest og vogn

MÅLSÆTNING:
1. At udbrede kendskabet til pløjning og brugskørsel
2. At øge sikkerheden ved kørsel med heste og højne uddannelsesniveauet for kuske og heste
3. At synliggøre pløjning og brugskørsel for herigennem at øge muligheden for at tiltrække nye
kuske
4. At pløjning og brugskørsel skal foregå i en afslappet atmosfære med mulighed for socialt
samvær
5. At gennemføre aktiviteter fra træningssamlinger, klubstævner, åbne stævner til
mesterskabsstævner
6. At sikre at foreningen råder over tilstrækkelig kompetence inden for dommere, organisation,
sekretariat og hjælpere
7. At gennemføre uddannelse af hjælpere
8. At holde sig ajour med reglementer og retningslinjer
9. At deltage aktivt omkring udviklingen af pløjning og brugskørsel i Danmark
10. At følge med i udviklingen i Norge og Sverige
 
UDVIKLINGSOMRÅDER:
1. Opstart af brugsridning. (oprette et samarbejde med lokale rideklubber og DRF, have et
større rekrutteringsgrundlag til kommende kuske, afvikle stævner med både brugskørsel og
brugsridning, hvilket vil give flere stævnedeltagere og flere publikummer (bedre økonomi))
2. Opstarte skovkørsel. (tilbyde aktiviteter, der ikke tidligere er tilbudt i VK-regi, holde
hestene i en rimelig grundform i vinterperioden)
3. At gennemføre stævner med både brugskørsel, brugsridning og skovkørsel (det kunne blive
en god oplevelse for hele den aktive hestefamilie og giver publikum mulighed for at se
meget forskellige aktiviteter samtidig)
 
 
Vendsyssel Køreforening
Lav din egen hjemmeside med mono.net