Baneudvalg:
Jens Peter Pedersen – formand
   mobil: 41401213 / mail: jppedersen@outlook.com
Bjarne Berthelsen
Flemming Nielsen

Niels Erik Carstensen
 
MATERIALE-/AREALUDVALG (2010)

FORMÅL:
1. At passe og holde banerne i pæn og brugbar stand
2. At vedligeholde og reparere materiel
3. At lave oplæg til hvilke opgaver, der skal laves på arbejdsdagen. Beslutningen tages af
bestyrelsen.

MÅLSÆTNING:
1. At indsende specificeret beslutningsforslag til bestyrelsen omkring f.eks. nye indkøb,
benzin, reparationer, materiel og andet. (Den efterfølgende bestyrelsesbeslutning giver
herefter udvalget råderet over det bevilgede beløb med feed back til bestyrelsen ved brug af
midlerne)
2. At holde baner og udstyr i en så god en stand, at de er klar til stævner, træning og kurser
MÅL FOR 2009:
1. At sikre at mere en 1 person varetager den regelmæssige vedligeholdelse.

UDVIKLINGSOMRÅDER:


 
Vendsyssel Køreforening
Lav din egen hjemmeside med mono.net