Køreudvalg:
Heidi Kjærsgaard Nielsen - formand
dommeransvarlig, beregnercentral, ansvar propositioner
  mobil:30425209 / mail: heidi-vk@hotmail.com
Michael Christensen - næstformand
Poul Nørgaard - ansvarlig sekretariat
Kurt Larsen - ansvarlig forhindringer
Elisabeth V Flensted
Anne Grethe Qvist
Morten Kallehauge
Magnus Qvist - Driving 
Claus Hyttel

Mødereferater:

Referat d. 22. januar 2013
 
KØREUDVALG (2010)

FORMÅL:
1. At afholde Klubstævner
2. At afholde Landsstævner i samarbejde med ThKS
3. At afholde Top Cup stævner
4. At afholde kursus for kuske
· eksterne instruktører i samarbejde med Breddeudvalget
· eksterne undervisere
5. At finde egnede til at tage uddannelse til banebyggere og dommere
6. At afholde kursus for hjælpere, evt. udvikle en form for uddannelse
7. At udvikle baner og materiel i samarbejde med Materiale-/arealudvalg

MÅLSÆTNING:
1. At være ajour med reglement og retningslinjer inden for udvalgets aktiviteter
2. At der afholdes 2 klubstævner, 1 landsstævne og 1 Top Cup stævne årligt
3. At der fra april til oktober tilbydes ugentlig træningsundervisning til såvel begyndere som
konkurrencekuske på Kørecenteret
4. At nye kuske og debutanter kan få assistance til klubstævner af en rutineret kusk ifm.
konkurrencen
5. At interesserede kuske kan få den fornødne viden, der kan hjælpe dem til at komme i gang
med kørsel med hest og vogn på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, men også få en god
oplevelse heraf.(ex. Indkøb af hest, vogn, seletøj, forspænding og transport osv.)
6. At køreudvalget finder mentorer til nye kuske; en mentor er en person, der støtter op om en
ny, aktiv kusk og enten ringer, spørger og motiverer eller assisterer ved behov.
7. Får etableret et passende stort netværk af hjælpere, så opgaverne kan fordeles rimeligt og
nye oplæres
8. Undervisning i det nye reglement for såvel kuske som hjælpere og banebyggere
9. At der er plads til sjov og humor ved de forskellige arrangementer – specielt ved samlinger
og præmieoverrækkelser.
MÅL FOR 2009:
1. At afholde 2 klubstævner og 1 landsstævne i kørsel med hest og vogn
2. At afholde 1 Top Cup stævne ifm. Hjallerup marked
3. At der anskaffes 2 træningsvogne, som medlemmer kan anvende mod en symbolsk betaling
ved såvel træning som stævner
4. At VK mindst har 5 kuske på landsplan og 12 kuske på klubplan
5. At der starter 2 nye VK kuske op til klubstævne (såvel junior som voksen)
6. At der uddannes 2 banebyggere
UDVIKLINGSOMRÅDER:
1. At afholde mesterskaber
2. At have et VK medlem i DKF køreudvalg
3. At afholde indendørsstævner samt træning i vinterperioden
4. At der findes 2 lige ansvarlige og kompetente til sekretariatet
5. At der findes 2 lige ansvarlige og kompetente stævneledere
6. At finde en person og motivere denne til dommeraspirant
7. At finde en langsigtet plan for forhindringer (placering og nye) herunder sponsorer til
forhindringer i samarbejde med PR-/Sponsorudvalg

 
Vendsyssel Køreforening
Lav din egen hjemmeside med mono.net