Bestyrelse og udvalg 2015/2016 for Vendsyssel Køreforening
Formand
Mette Nørgaard . Aalborgvej 237 . 9362 Gandrup
Tlf. 20 94 00 57 E-mail: vkformand@hotmail.com
Sekretær
Line de Rosche Larsen, Aalborgvej 110, 9370 Hals
Tlf.  23 44 32 22. E-mail: vksekretaer@hotmail.com
Kasserer
Pia Berg Steffensen . Vesterskovvej 1 . 9352 Dybvad
Tlf. 40 96 98 24 . E-mail: oesterled@mail.dk
Køreudvalg:
Anne Grethe Nørgaard - formand
     mobil:51184247 / mail: ag.noergaard@hotmail.com
Heidi Kjærsgaard Nielsen - næstformand, dommer ansvarlig, beregnercentral
Charlotte Kokholm - sekretær / beregnercentral
Oluf Sigh - stævneleder / ansvar propositioner
Poul Nørgaard - ansvarlig sekretariat
Kurt Larsen - ansvarlig forhindringer

Michael Christensen - ansvarlig forhindringer
Elisabeth V Flensted
 

Breddeudvalg:
Kirsten Damgaard - formand
  mobil 40178211 mail: dyrlaege@kirstendamgaard.dk
Per Beer
Sten Marcussen
Sandra Larsen
Hanne Nørgaard
Heidi Kjærsgaard Nielsen
 
Baneudvalg:
Jens Peter Pedersen – formand
   mobil: 41401213 / mail: jppedersen@outlook.com
Bjarne Berthelsen
Flemming Nielsen

Niels Erik Carstensen
 
Pløje- og brugskørselsudvalg:
Bjarne Bertelsen - formand
    mobil: 20726796 / mail: bertelsenbjarne@hotmail.dk
Jens Peter Pedersen

Ole Kokholm
Line De Rosche Larsen
Charlotte Kokholm
 
PR/sponsor udvalg:
PT ingen medlemmer
Ved spørgsmål kan formand Mette Nørgaard kontaktes på tlf. 20940057
 
Vendsyssel Køreforening
Lav din egen hjemmeside med mono.net