Lån / leje af vogn
Se mere herunder
Regler for lån/leje af VKs vogne
 
        Kontingent gældende for 2017
  • Medlemskab af VK                                         kr. 350,-
  • Abonnement på ”KØRESPORTEN”                    kr. 210,-
  • For hvert ekstra medlem på samme bopæl      kr. 150,-
  • Foreninger med "KØRESPORTEN"                 kr. 1.250,-
  • Tegning af medlemskab kan ske til kasserer Pia Steffensen tlf.: 4096 9824. E-mail: oesterled@mail.dk
  • Indbetaling af kontingent kan ske til Sparekassen Vendsyssel reg. nr. 9070 konto nr. 1627162266. Husk at angive navn, adresse og tlf.nr.
    Oplys også gerne evt. mail adr. og fødselsår (det sidste er til registrering i DKF)
Vendsyssel Køreforening
Lav din egen hjemmeside med mono.net